HILL MACHINERY SDN. BHD.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

About Us

 

Hill Machinery is a professional enterprise which integrates designing, producing, marketing and offering the turn-key project to the customers. Based on many years of research and production experience, we absorb tvhe advanced technology from the fellow-trade at home and abroad to major in producing all kinds of large and medium beverage machines.

Water Treatment System
Pre Processing & Sterlization System
Blowing Moulding
Water Filling Machine (Ordinary Temperature)
25.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
10.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
19.000,00 US$ - 20.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)